Koed

Koed trinbræt

Mellem Ryomgård og Kolind stationer ligger vogterhus nr. 20 ved en overkørsel for Ballevej, 44,4 km fra Århus Hovedbanegård.
Ballevej fører fra Ryomgård-Kolindvejen og mod syd, hvor den - inden den når frem til Skarresø – føres over Ryom Å.

Da Randers-Grenaa banen åbnede i 1876 bestod landsbyen Koed af 10 huse og landbrugsejendomme.
Kirken og 8 ejendomme lå nord for banen, mens to gamle gårde fra 1850 lå ved vogterhuset og syd for banen.
Foruden kirken var her bl.a. smedje, en beskeden skole og en fattiggård. En ny og større skole blev opført i 1882.
Skolen er for længst nedlagt; bygningen er nu privatbolig på adressen Tornhøjvej 14.
Et forsamlingshus blev opført i 1887, og her holdt den nystartede Koed Afholdsforening sine møder to gange om måneden.
Da foreningen var størst, havde den 65 medlemmer.Koed ca. 1915 set fra banen mod nord.

Koed ca. 1935.

Fra år 1900 voksede landsbyen. I løbet af 30 år opførtes 28 huse og gårde, heraf blev de 9 bygget på Ballevej syd for banen, ganske tæt ved vogterhuset. 

Ved 1930’ernes begyndelse var der 41 huse i Koed, og der var grundlag for at etablere et standsningssted ved vogterhuset.
Koed trinbræt med en grusperron og et lille venteskur på nordsiden af sporet kunne tages i brug 15. maj 1934.

En del af Grenaabanens trinbrætter blev nedlagt i maj 1967, men Koed trinbræt overlevede.


Holger B.D. Sørensen har venligt leveret dette foto af Koed trinbræt (mellem Ryomgård og Kolind), foto taget maj 1967.

1978 var de store forandringer i gang på Århus-Grenaa banen. De gamle, brune MO-motorvogne blev løbende udskiftet med nye togsæt litra MR.
Køreplanen forbedredes året efter ved etablering af Århus Nærbane.
DSB havde i den forbindelse besluttet at nedlægge to trinbrætter, nemlig Koed trinbræt samt Dagstrup mellem Mørke og Thorsager.
Den nystiftede "Foreningen til Bevarelse og Udbygning af Djurslands Jernbaner" protesterede straks, og man indledte en indsamling af underskrifter mod nedlæggelsen. Der blev tillige skrevet mange protestbreve til politikere.
Århus Amt accepterede, at de to trinbrætter blev nedlagt, så protesterne syntes ikke at have nogen effekt. DSB’s argumenter var svære at afvise.
Trafiktællinger havde vist, at der i gennemsnit kun var en enkelt rejsende dagligt på hverdage.
Lørdage og søndage var der kun ”en halv” rejsende i gennemsnit.

Togene standsede sidste gang ved Koed den 27. maj 1979. 

 
Marts 1978 (Foto: Georg Schmidt)

 

.