DSB Ardelt-traktor nr. 135

DSB Ardelt-traktor nr. 135

Bygget 1958 - Udrangeret 1986


(Foto: Asger Christiansen)

I begyndelsen af 1950'erne ville DSB afvikle den dyre rangering med damplokomotiver. Kul var dyrt, og de gamle rangerdamplokomotiver var ved at være nedslidte. Et damplokomotiv er tillige mandskabskrævende på depoterne.


Ardelt gangtøj. Motorkraften blev overført til de to drivaksler via det hydrauliske gear og en blindaksel 
(Foto: Asger Christiansen)

I tidligere år havde man anskaffet mange typer rangertraktorer med forskellig størrelse motorkraft. Nu besluttede man at anskaffe en kraftigere type, og som et forsøg anskaffede man i 1951-1952 seks rangerlokomotiver hos Ardelt-Werke i Tyskland. De var forsynet med en 160 hk dieselmotor leveret af MAN. Traktorerne var forsynet med en særligt gearanordning, så Ardelt-traktorerne kunne trække tunge togstammer under rangering på stationer, men også fremføre små godstog med 60 km/t på kortere strækninger til stationer, hvor de store godstog så ikke behøvede at standse. De seks traktorer viste sig hurtigt at være en succes, og 1954 anskaffede man yderligere 10 traktorer fra Ardelt-Werke.


Rangering ved remisen i Ryomgård, 18. maj 2013 (Foto: Asger Christiansen)

I årene 1955-1959 leverede Frichs i Århus 30 rangertraktorer af samme type, med driftsnumrene 117-146. Udseendet var i store træk magen til de første 16 leveret fra Ardelt-Werke, men Frichs-traktorerne var forsynet med en dieselmotor på 167 hk konstrueret og fremstillet af Frichs selv.


Det specielle, hydrauliske gear, der blev fremstillet af Ardelt-Werke og indbygget i rangertraktoren af Frichs.

I daglig talte blev også Frichs-traktorerne omtalt som Ardelt-traktorer.
De toakslede traktorer vejer 28 tons.

Museets Ardelt nr. 135 leveredes til DSB 22. oktober 1958 af Frichs.
Nr. 135 blev først stationeret på Tinglev station og siden på andre stationer, inden den i 1986 blev solgt til Dansk Jernbane-Klub. Siden 2007 har nr. 135 været udstillet på museet i Ryomgård - i køreklar stand.

 

.