Seneste nyheder

(Klik for ældre nyheder)

03.05. 2024  

Indvielses- og åbningsfest søndag d. 2. juni kl. 10-12.

På sommerens første åbningsdag holdt vi indvielses- og åbningsfest kl.10-12. Vores nye jernbanespor, som vi stort set selv har bygget, blev færdig med de sidste bolte. 

Der røde snor blev klippet kl.11. af Bjørn Jensen som er Kulturudvalgs-næstformand i Syddjurs Kommune (Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget).

Dette jernbanespor er det første jernbanespor der er anlagt på Djursland i lang tid ! 

Der var gratis adgang til museet hele dagen. Mellem k. 10 og 12 og så længe lageret rækkede gav vi kaffe eller en "forfriskning" samt kage.

Sporet er anlagt fordi vi gerne vil udvide museet med en ny bygning med plads til flere udstillinger, værksted, arkiv og bedre toiletforhold (bla. handicaptoilet).

Museets frivillige har bygget det allermeste af sporet selv, men maskinerne fra Jens Jakobs Maskinudlejning i Aars og fra Frank Voldstedlund på Gl. Ryomgård gods har vi ikke kunnet undvære.  En speciel tak til dem.


Bjørn Jensen ankommer til den røde snor i fin stil på museets 60 år gamle skinneknallert og holdt en tale.


Det røde snor klippes.


Sporet indvies med skinneknallerten af museets frivillige Mads Thomsen, som har været "overingeniør" på sporbyggeriet.

Se nogle billeder af vores nye spor herunder, men mange flere billeder findes på denne hjemmeside.


Februar 2023 - Det "grønne" spor er det gamle spor. Der ryddes op - sporskiftet ligger klar til indbygning - foto. Asger Chr.


Sporet under anlæg i sommer 2023.


Sept. 2023 - Vi får hjælp til udlægning af skærverne fra sporentrepenør "Jens Jakob's Maskinudlejning". Rendegraveren kommer fra Gl. Ryomgård gods


Juni 2024 på indvielsesdagen. Dronefoto: Asger

 
14.06. 2024  

Albani godsvogn, ny på museet, 6. juni 2024 

Endnu en Albani godsvogn til transport af øl på museet. Vi har sådan én i forvejen, men den er noget nyere.
Denne gamle lille godsvogn har været opbevaret indendørs hos vores søsterklub LIMFJORDSBANEN i Aalborg, men p.g.a af stor pladsmangel ville de gerne af med vognen. 
Det lykkedes nu med hjælp fra vognmand GERT SVITH i Grenaa, at få den fragtet til Ryomgård.

Vognens overdel er bygget i træ med tag af tagpap, som ikke er helt tæt. Det skal fixes. Den har ikke godt af at stå udendørs, så den får nok en presenning over på et tidspunkt, då vi p.t. ikke har plads indendørs. 

Flere tekniske og historiske oplysninger kan findes på denne underside


Transport ad landevejen. Transport på skinner er stort set umuligt for sådan en næsten 100 år gammel vogn. 


Snart på skinner igen. Dronefoto: Steen Flensborg

 

 
14.06. 2024  

Stempelautomat på museum, maj 2024

Stempelautomater var et almindeligt syn på alle danske stationer indtil omkring 2017, hvorefter de lige så stille blev afmonteret. Nu er kommet én på vores museum. Vi er så heldige, at vi kunne sikre os nogle eksemplarer og en hel del reservedele. Oven i købet har vi blandt museets frivillige én der kender dem fra sit tidligere virke hos DSB (og senere ISS) og kan vedligeholde og reparere dem.

Over automaten har vi udstillet en pæn samling af forskellige klippekort og klippekorthylstre som var populære dengang.


Automaten kan frit afbenyttes. Vi har masser af "blanke" klippekort.


Der skulle trækkes strøm til automaten. En nemt sag for to tidligere DSB medarbejdere.


Automatens vægholder på museets værksted

 

 
14.06. 2024  

Renoveret drejeskive, maj 2024

Vores gamle drejeskive har i mange år manglet jernplader i midten af sporet. En række gennemrostede og forsvundne tværstiver gjorde, at pladerne ikke kunne monteres. Men efter en stor indsats fra museets frivillige kunne pladerne komme på igen, så der ikke kan falde nogen ned mellem skinnerne (selvom det aldrig er sket).


Tværstiverne var nittet på drejeskiven. Resterne skulle skæres væk. 


Nye tværstiver (af vinkeljern) svejses på.


Alle tværstiver på plads


Jernpladerne hejses på plads 


Der skal bores mange nye huller til fastgørings bolte


Færdig

 

 
12.04. 2024  

Nyt sidespor færdig - april 2024

Efter en vinterpause har vi til foråret færdiggjort sporarbejdet. Den sidste del af arbejdet var, at bore de mange huller (ca. 80) i skinnerne der skulle til, for at endelig kunne montere laskerne der forbinder sporstykkerne sammen. Udover det skulle også sporstopperne monteres på skinnerne.

Se også tidligere nyhed om det nye spor under "ældre nyheder".


Lasker der forbinder skinnerne her i sporskiftet. Der er 4 bolte til hver. Laskerne bagest i billedet er endnu ikke boltet sammen, men er klemt sammen med meget kraftige såkaldte C-klemmer,


Der er boret to huller


Til at børe med bruges en meget gammel skinneboremaskine med benzin drevet motor. Den havde museet længe haft i sin samling. Det er første gang den blev brugt igen i mange år. Den skulle "bare" lige renses i karburator og benzintank.


Vi er nået til sporets ende. Sporstopperne skal også boltes fast til skinnerne. 


Vi er nået hele vejen

 

 
25.02. 2024  

Gelændere repareret på drejeskiven - febr. 2024

Der har i lang tid manglet en hel gelænder i den en side af drejeskiven. Der var kun et par støtter tilbage. De andre var tæret af rust. Men nu er gelænderet repararet, med 3 ny støtter. Se billederne.

 
Den gamle gelænder er nu næsten helt fjernet


Der fremstilles nye støtter næsten helt fra bunden.


Montage


Der blev også udskiftet et par brædder. Der er altid meget behov for vedligehold.


Færdig resultat. "Kun" malingen mangler.  Der mangler dog også stadig en del arbejde før jernpladerne i midten kan monteres igen.