Stationsoversigt

Strækningen Århus - Ryomgård:

De oprindelige stationer på denne strækning var:

 • Aarhus Ø (Østbanegården) 
 • Risskov
 • Lystrup
 • Hjortshøj
 • Skødstrup
 • Løgten
 • Hornslet
 • Mørke
 • Ryomgård

Togene udgik oprindelig fra Århus Ø, og blev først i 1932 ført igennem til og fra Århus H.

Lokaltrafik Århus - Lystrup

I november 1925 blev der etableret lokal motorkørsel Aarhus - Grenaa Landevej, senere forlænget til Lystrup. Denne kørsel sluttede september 1938, efter at Aarhus Sporveje havde etableret de to nye trambuslinier 6 og 7.
Standsningsstederne på denne strækning var:

 • Skolebakken
 • Aarhus Ø
 • Trøjborg
 • Salonen
 • Risskov
 • Strandvænget
 • Fortevej
 • Grenaavej
 • Terp
 • Elev 
 • Lystrup

Århus Nærbane

I 1979 skete der en stor ændring af banen, da den blev til Aarhus Nærbane.
Standsningsstederne ved etableringen var følgende:

 • Aarhus H
 • Europaplads
 • Skolebakken
 • Aarhus Ø
 • Den Permanente
 • Vestre Strandallé
 • Thorsøvej
 • Lystrup
 • Hovmarken
 • Hjortshøj
 • Skødstrup
 • Løgten
 • Hornslet
 • Mørke
 • Ryomgård

Standsningsstederne i 2016 inden banens nedlukning i forb. m. arbejdet med Letbanen var følgende:

 • Aarhus H
 • Skolebakken
 • Østbanetorvet
 • Vestre Strandallé
 • Thorsøvej
 • Lystrup
 • Hovmarken
 • Hjortshøj
 • Skødstrup
 • Løgten
 • Hornslet
 • Mørke
 • Ryomgård


Strækningen Randers - Ryomgård:

Standsningsstederne på denne strækning var:

 • Randers
 • Strømmen
 • Romalt
 • Volkmølle
 • Uggelhuse
 • Floes
 • Allingåbro
 • Auning
 • Pindstrup
 • Ryomgård


Strækningen Ryomgård - Trustrup - Grenaa

De oprindelige stationer på denne strækning var:

 • Ryomgård
 • Kolind
 • Trustrup
 • Grenaa

Da der var flest, var standsningsstederne på denne strækning:

 • Ryomgård
 • Koed
 • Kolind
 • Nødager
 • Hallendrup
 • Trustrup
 • Homå
 • Ålsø
 • Grenaa
 • Grenaa Havn

Standsningsstederne i 2016 er følgende:

 • Ryomgård
 • Kolind
 • Trustrup
 • Grenaa


Strækningen Ryomgård - Gjerrild - Grenaa

(tilrettet 14. juli 2017)

 • Ryomgård
 • Roligheden trinbræt (km 2,9) Åbnet 1933
 • Kærende trinbræt (km 5,0) 
 • Nimtofte station (km 6,5) 
 • Mogenstrup trinbræt (km 8,0) Åbnet 1930.
 • Ramten station (km 11,6)
 • Dystrup trinbræt (km 13,2) Åbnet 1925
 • Stenvad station (km 15,2) Med sidespor til tørvefabrikken.
 • Hytten trinbræt (km 17,4) Åbnet 1933
 • Tranehuse station (km 19,2) Var med ekstra læssespor.
 • Glæsborg Kær trinbræt (km 22,8) Åbnet 1924.
 • Tustrupvejen trinbræt (km 23,6) Åbnet 1933
 • Glæsborg station (km 24,8) Lå syd for Hemmed med sidespor til grusgraven.
 • Albæk trinbræt (km 27,4)  Åbnet 1927
 • Brøndstrup trinbræt (km 29,1) Åbnet 1933
 • Gjerrild station (km 30,8) Var endestation frem til 1917. - Remise, drejeskive, værksted m.v.
 • Sostrup trinbræt (km 31,8) Åbnet 1952
 • Tornled station (km 33,7) Lå nordvest for Veggerslev.
 • Voldby station (km 37,0)
 • Robstrupvejens trinbræt (km 38,0) Åbnet 1933
 • Hammelev trinbræt (km 40,0) Åbnet 1924
 • Grenå Vestbanegård (km 43,2) Remisen er bevaret.


Strækningen Ebeltoft - Trustrup

 • Ebeltoft station (km 0).
 • Vibæk trinbræt (km 1,4), oprindeligt Ø for Vibæk Strandvej, men i sommeren 1964 flyttet til vestsiden ved campingpladsen.
 • Dråby trinbræt (km 3,1).
 • Skærsø station (km 4,9).
 • Stubbe trinbræt (km 7,0) fra 1925.
 • Gravlev station (km 9,5), fra februar 1933 trinbræt med sidespor.
 • Hyllested station (km 12,1).
 • Rosmus station (km 14,4), fra februar 1933 trinbræt med sidespor.
 • Ny Balle trinbræt fra 1925, godsstation (km 15,8) fra juli 1935.
 • Balle station (km 16,9).
 • Attrup Kær trinbræt (km 19,5) fra 1925.
 • Trustrup station (km 22,5).
.