DSB Centralværksted i Aarhus

Centralværkstedet i Aarhus

I forbindelse med bygningen af Aarhus-Langå-Randers jernbanestrækningen blev der i 1862 oprettet et jernbaneværksted i Aarhus af den engelske anlægsentrepenør Peto, Brassey & Petts, ligesom de havde oprettet en vognfabrik i Randers (Hvide Mølle) i 1861.
I forbindelse med oprettelsen af DSB i 1880 fik værkstedet navnet 'Centralværkstedet' og blev DSB's hovedværksted for Jylland og Fyn.
Arbejdet på værkstedet bestod af de større reparationer og (nogle gange store) ombygninger af kørende materiel. Værkstedet begav sig ikke af med at bygge nyt, men arbejdede tæt sammen med Frichs i Århus, der byggede lokomotiver, og Scandia i Randers, der byggede alle typer af gods- og personvogne (maskindepoterne rundt omkring i landet tog sig af den daglige vedligeholdelse og mindre reparationer af det kørende materiel).

På centralværkstedet blev der lagt stærk vægt på at gennemføre reparationer hurtigt og solidt. Sikkerheden for både rejsende og godsforsendelserne krævede, at materiellet var i perfekt orden. Thi et gammelt ordsprog lyder: "Liden tue kan vælte stort læs".

Omkring 1900 arbejdede der ca. 800 og i 1949, i den travle periode efter krigen, arbejdede der ca. 1850 mand. De sidste store udvidelser af værkstedet blev også udført i 1940-erne og 1950-erne. Siden 50-erne har behovet for værkstedsfaciliter på Centralværksetdet været faldende bl.a. pga. udfasning af damplokomotiverne, nedlæggelse af jernbaner, effektiviseringer, udflytninger til nye værksteder i Møllevangen.
Dele af værkstedet blev allerede revet ned i 1999-2000. De sidste dele af Centralværkstedet er lukket i løbet af 2013.


Modellen på dets tidligere placering på museet, sammen med modelbanen.

Model af centralværkstedet

På museet er vi så heldig, at have en model af centralværkstedet i skala HO (1:87).

Modellen er bygget af afdøde eletromekaniker P.B. Sørensen. Under 2. verdenskrig kørte P.B. Sørensen som fyrbøder på damplokomotiver.
Efter krigen blev han hentet over i dieselmotorvognsremisen for at arbejde med klargøring af disse. Senere kom han til at arbejde med klargøring af  diesellokomotiverne.
Hans interesse for jernbanen rakte langt ud over arbejdstiden, hvor han bl.a. byggede denne model. Han startede byggeriet midt i 60´erne i et lille køkken på 2. sal i Ankersgade og det strakte sig over adskillige år.

Modellen er givet til museet af P.B. Sørensens datter.

Den dækker ca. det område der angivet med sort streg på sporplanen:


(kopi af sporplan i "Jernbanehistorisk årbog '09", side 13 (1884-Ny hovedbanegård i Århus v/Asger Christiansen)

Flere billeder:Lokomotivværkstedet (nu DGI-hal)

 
Modellen har to "skydebroer"

 Sådan ser det tidligere Centralværksteds område ud idag:

 
Fra Jægergårdsgade - Det gamle lokomotivværksted til venstre - til højre nybyggeri til Aarhus Kommune.


I gården bag ved fest- og konferencelokalerne "Centralværkstedet", det tidligere lokomotivværksetd.
4 bygninger i dette område er fredet.


Marts 2014:  Igen tog på centralværkstedets område - ældre godsvogn bruges som lager til 
"Centralværkstedet".


Et minde om områdets tidligere erhverv. Et hjulpar fra et damplokomotiv


Hjørnet af Spanien og Jægergårdsgade. Det tidligere Komponentværkstedet. Indtil ca. marts 2014


Komponentværksted stort set revnet ned - Det nye "HL-huset" i baggrunden - marts 2014


Resterne af komponent værksted i Jægergårdsgade - set mod Spanien/havnen - marts 2014

 

.