Ålsø

Ålsø station

Find på Google Maps

58,6 km ad jernbanen fra Randers og 63,4 km fra Århus krydser banen vejen mellem Ålsø og Vejlby. Ved Randers-Grenaa banens åbning i august 1876 lå vogterhus nr. 29 her mellem Trustrup og Grenaa, og allerede godt to måneder senere åbnedes et billetsalgssted 1. november i vogterhuset. Aviserne bragte en annonce hvoraf det bl.a fremgik at:

"samtlige tog vil holde for at afsætte eller optage rejsende, såfremt sådanne er tilstede.
Ved billetsalgsstedet erholdes billetter, enkelte og dobbelte, til nærmeste station, Grenaa eller Trustrup, på hvilken sidste altså ny billet til viderebefordring må løses, ligesom der også kun på disse to stationer kan løses billetter til billetsalgsstedet.

Fra og til billetsalgsstedet kan der fremsendes frimærkepakker; rejsegods kun såfremt det som håndbagage kan medtages i kupéen, ellers intet gods.

Togene fra Grenaa til Randers vil standse ved billetsalgsstedet omtrent kl. 6.25 formiddag og 5.10 eftermiddag. Togene fra Randers til Grenaa omtrent kl. 11.13 formiddag og 5.35 eftermiddag."


Postkort fra ca. 1905 - I baggrunden ses en åben, spidsgavlet godsvogn på sidesporet

Afsporing ved Ålsø, august 1878

Knapt 1 km vest for Ålsø ligger Tolstrup med en 5-6 landbrugsejendomme. Her skete en dramatisk afsporing onsdag den 14. august 1878 ved 16-tiden. Dagen efter kunne Grenaa Folketidende berette:

"Det stærke regnskyl i går eftermiddag forårsagede et større uheld på Østjydske Jernbane mellem Trustrup station og Ålsø billetsalgssted. Ved en overkørsel på Tolstrup Mark havde nedstrømmende vand fra markerne ført en større mængde sand og grus med sig, der havde lagt sig hen over skinnerne.

Eftermiddagstoget til Grenaa var blevet noget forsinket og kørte i stærk fart, da lokomotivet på nævnte sted pludselig sprang ud af sporet og væltede ned i grøften. En pakvogn og to tomme personvogn led samme skæbne og molesteredes, mens den næste vogn, hvori der befandt sig passagerer, kom i en så uheldig stilling, at passagererne måtte forlade vognen gennem vinduerne.


Østjydske Jernbanes lokomotiv nr 5 - magen til nr. 2 der afsporedes ved Tolstrup i 1878

Underligt nok medførte uheldet ingen større skade, hverken for passagerne, der kastedes rundt mellem hinanden, eller for togpersonalet, når bortses fra, at togfører Gøttsche fik skamferet nogle fingre. Lokomotivføreren og fyrbøderen fik nogle stød og skrammer, der heldigvis var af lettere art.

Uheldet skete et sted, hvor det ikke var muligt at telegrafere, og der gik en rum tid, før man i Grenaa fik underretning om togets skæbne. Aftentoget fra Grenaa måtte aflyses, da det andet lokomotiv, der befandt sig i Grenaa, var under reparation. Den fik man dog ført til ende så hurtigt, at trafikken til ulykkesstedet kunne genoptages i morges, ligesom morgentoget ankom til Grenaa i rette tid. Forbindelsen foregår på den måde, at passagererne står af toget og spadserer forbi det afsporede tog og frem til et tog holdende på den modsatte side.

Post samt ekspres- og ilgods bringes over til det andet tog. Anden godstransport til og Fra Grenaa er foreløbig aflyst. Rydningen af banen ligesom lægning af nye skinner, da de gamle er revet op, vil formentlig tage et par dage."

Omladning og omstigning ved ulykkesstedet varede ikke så længe. To dage efter uheldet skrev avisen: ”Samtidigt med, at rejsningen af de væltede jernbanevogne er skredet godt fremad, således at der kun skal være lokomotivet og tenderen tilbage, er der nu uden om uheldsstedet lagt et siddespor, så togene ved hjælp af det har kunnet føres helt igennem”. 


Oprydningen tog tre dage. Driftsbestyrer C.F. Beyer lavede denne oversigtstegning af det afsporede tog.

Lokomotivet var ØJJ nr. 2. De afsporede vogne var godsvogn med bremsekupé H 2 og personvognene M 55, C 2 og A 1.

 


Afsporingen skete lige på den anden side af stedet, hvor denne markvej fra Tolstrup krydser banen - overskæringen benævnes nu nr. 120
(Foto: Asger Christiansen juni 2013

Sidespor anlægges og Ålsø udvides til station

Et sidespor øst for overskæringen blev anlagt og taget i brug i juli 1881, og fra juni 1889 blev ekspeditionsomfanget udvidet, så Ålsø fik status af holdeplads med offentlig sidespor. Samtidig var der opført en større ekspeditionsbygning vest for vogterhuset.

Fra maj 1922 fik Ålsø status af station (af laveste lønklasse). Gennem årene faldt stationens trafik, og Ålsø blev nedrykket til trinbræt fra 1. november 1961. Sidesporet blev straks taget op. Trinbrættet blev nedlagt 27. maj 1967.
Den tidligere stationsbygning opført 1889 ligger der stadig - på adressen Ålsø Stationsvej 9. Det oprindelige vogterhus fra 1876 eksisterer også endnu, med husnummer 11.


Den tidligere Ålsø stationsbygning og pakhuset eksisterer endnu - 63,4 km fra Århus  (Foto: Asger Christiansen - juni 2013)

.