Udskiftning af drejeskive

Udskiftningen af drejeskiven, under eller lige efter 2. verdenskrig.

Museet er så heldig, at være kommet i besiddelse af nogle fotos fra monteringen af den seneste håndbetjente drejeskive foran remisen.
Der har været en anden og kortere (12 m) drejeskive før den nuværende. 
En sporplan af Ryomgård fra 1948 angiver at drejeskiven er 14 m  lang. 
På de nedenstående billeder ses bl.a. DSB's kørekran nr. 4 fra 1937 i arbejde.
Drejeskiven er altså udskiftet i perioden 1937-1948. Remisen er ombygget omkring 1942 (se hjemmesidens menupukt om remisebygningen, så vi formoder udkiftningen også er foregået i samme tidsrum.

 

.