Modelbane spor O

Rosenvinges modelbane

Modelbanen er bygget af trafikkontrollør Willy Mylius Rosenvinge, initiativtager til museet og det første inspektør

I tidsskriftet MODELJERNBANEN af januar 1951 beskriver Rosenvinge hans bane nærmere. Artiklen (pdf format) kan ses her.
(Tak til Hans Bach, Mårslet for kopi af artikel).

I Aarhuus Stiftstidende af december 1949 beskrives hans bane.

 

Den på museet udstillede del er kun halvdelen af den oprindelige bane, der fyldte 4 x 5 meter og bestod af 63 kørende enheder, der var samlet stump for stump, hjemmebygget i nøjagtig kopi.
Der var lokomotiver, motorvogne, personvogne, rejsegodsvogne, postvogne og godsvogne af forskellige typer.
En enkelt kølevogn består f.eks. af i alt 517 håndlavede enkeltdele.


Modelbanen november 2016 med lys i signaler og lamper (Foto: Asger Christiansen 2016)


(Foto: Asger Christiansen 2013)


(Foto: Asger Christiansen 2013)


Blokposten/centralapparatet. Sporskifterne på Baunhøj station kunne skiftes herfra. (Foto: Asger Christiansen 2013)

Stationen "Baunhøj" er bygget efter tegninger, der skulle være brugt til en ombygning af Grenaa station i 1943, den er også lavet indtil mindste detalje.
Stationsforstanderens lejlighed på første sal er møbleret, med lyseduge på bordene og håndmalede mini malerier på væggene, selv toiletrullen i det lille blå rum er der.
Målene er ikke standardmål, idet de ville være for store i 1:45 og derfor er de afkortet lidt og holder ca. 1:55 i stedet for.


På skitsen kan man se hvordan banen har set ud, og museet mangler hele den ene del med Nordby Station.


Baunhøj station og blokposten. Motorvognen er DSB´s litra Mo nr. 550. Der blev bygget 130 af denne type mellem 1935 og 1958.


Model af DSB-lokomotiv litra D nr. 820 på drejeskiven. 100 litra D blev bygget fra 1902 til 1922 i Tyskland, Sverige, Belgien og USA. De sidste fem blev bygget af Frichs i Århus. Lokomotivet var oprindeligt beregnet til godstog, men blev også brugt til persontog. De sidste toges ud af drift i 1967.


Blokposten set fra en lidt anden vinkel. Lokomotivet i den nederste kant af billedet er en model af DSB´s litra P nr. 925.
Der blev bygget 33 af denne type på tyske fabrikker fra 1907-10. Det blev især brugt til hurtig- og eksprestog både indenlands og til det sydlige udland. Det blev udrangeret 1957-63.


Nærbillede af godsbanegården. Lokomotivet på billedet er en model af af DSB´s rangerlokomotiv litra Hs nr. 363.
Denne type blev bygget fra 1888-1902 af tyske, skotske og italienske fabrikker og af de danske fabrikker Vulcan og Hüttemeier. De blev udrangeret fra 1937-72.

.