Remisebygningens historie

Remisen 1908

Remisebygningen er ifølge tegningerne opført fra ca. 1908, men senere kilder hentyder til at det først blev taget i brug fra 1911, da Gjerrildbanen åbnede.
De tegnings kopier museet har over remisen er i en stor format og kan derfor ikke vises her i sin helhed (endnu). Følgende er udsnit fra disse.

Forbindelsesgang mellem remise og opholdsbygning:

1908

Ombygning i 1942: 

Midt under 2. verdenskrig, i 1942, ombygges remisen så det midterste spor forlænges fra ca. 13 til 19 m. (kun spor - ikke graven). For at dette kunne lade sig gøre skulle forbindelsesgangen mellem remise og opholdsbygningen udbygges. Der opmures en ny væg og taget over forbindelsesgang mellem remise og opholdsbygning fornyes helt.
Også badeværelset hvor Ryomgårds borgere kunne få et bad bliver ombygget, dog ikke større.

Se de efterfølgende tegningsudsnit.

 

  1942

Ombygningstegning 1942

1942

Ombygning i 1980

Remisen var i brug som lokomotiv værksted til ca. 1970, hvorefter den stod ubrugt frem til 1975. Fra 1975-1980 blev den brugt som depot. I starten af 1980'erne ombygges remisebygningen til værksted og opholdsbygning for DSB's baneafdeling - banemesterstrækning nr. 68 (men blev nedlagt allerede igen i 1985).

Største ændring var fjernelsen af det midterste spor i remisen, opførelsen af en ny skillevæg mellem remise og opholdsbygning og mellem sporene, og indretning af et oplagsrum i remisen. Se tegning. Bemærk at remisen bliver herefter "kortere" i den øverste del (mod Nord) end det nederste del (mod Syd).

Der anlægges i denne forbindelse sandsynligvis også centralvarme med oliefyr i opholdsbygningen, hvor gulvet hæves, så der nu er et trin op/ned mellem den og selve remisen.

Hoveddøren flyttes fra nord- til sydsiden som den er i dag. Det gamle store baderum bliver til vindfang. Et af vinduer mod vest tilmures.

 

Ombygningen efter 1995

I forbindelse med indflytningen af museet fra Ryomgård station i 1995 sker der igen en mindre ombygning.

Diverse skillevæge ifm. med Kontor/WC/Arkiv/Gang/Tøjtørring bliver fjernet, så det bliver til et stort udstillingsrum og med plads til billetsalg. Billetsalg bliver dog senere flyttet igen. Rummet i remisen (m/filebænk) bliver til modelbanerum, som dog senere igen flyttes til det store skabsrum, og rummet bliver til "stationskontor". Det forsynes med et flot tag. Et mindre skabsrum bliver til uniformsudstilling, som det stadig er idag. Spiserum bliver til udstilling/kontor. 
Også i selve remisen fjernes skillevægge.

Se tegningen herunder over den nuværende indretning.

 

 

 

 

TB, nov. 2020

 

 

.