Nyhedsarkiv - ældre nyheder

(Klik for seneste nyheder)

09.01. 2024  

Renovering af det gamle hovedspor - sommer 2023 - december 2023

I løbet af 2023 har vi, udover arbejdet med det nye spor, også løbende arbejdet med vedligeholdt af det "gamle" spor. Se billederne.

 

 
Det første sporskifte på vores område er i årets løb gravet fri for gras og ukrudt. 


De "gamle" sidespor langs med vejen belv også renset i løbet af året. Det er rimeligt hårdt manuelt arbejde :-(


Spor mellem askegrav og sporskifte manglede renovering. Skinner skrues af askegrav og løftes væk her.


Arbejdet med skinneafsnit over askegrav er færdig og skinnerne skal samles igen.


Efter sporet på askegraven er arbejdet med det sidste skinnestykke igang her. Gamle sveller graves op, oftest i flere stykker.


Nyt sand/grus tilføres. Det gamle grus mellem svellerne var fyldt med jord og kan ikke bruges.


Færdig. Hele det gamle "hovedspor" er renoveret. Kun svellerne i sporskiftet er ikke fornyet endnu. 

 

 

 
23.09. 2023  

Børnesang på museet - Små Synger Sammen Dag  - Sangkraft Syddjurs - 14. sept. 2023

"Sangkraft Syddjurs" havde inviteret børn fra børnehaver, vuggestuer og dagplejer i Ryomgård og omegn til fælles sang på museet. Temaet var denne gang sange der handlede om "hjul" og der er museet jo et passende sted. Ca. 50 børn og voksne deltog og både museet og børnene havde en hyggelig formiddag inde og ude.
Musikerne fra Sangkraft på museet var Vibe Uldbrandt og Byron Allman begge klædt i rødt.

Lars Norman Thomsen fra "Adresseavisen Syddjurs" var også forbi.
Se artiklen her: https://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/ECE16433902/ryomgaards-mindste-sang-ud-i-historiske-omgivelser/
Mere information om Sangkraft Syddjurs kan også læses i artiklen. 


Der opføres en togleg


Det kan en drejeskive også bruges til

 
23.05. 2023  

Ny godsvogn på museet - 19. maj 2023

Museet har fået en ny godsvogn - en beholdervogn, som er den sidste af den type der fandtes. Den ankom til museet ad landevejen.

Se en nærmere beskrivelse ve dat trykke her.


Første 2 dronefotos: Asger Chr.

 

 
19.03. 2023  

Nyt sidespor - forår-sommer-efterår 2023

Museet er begyndt på anlæggelsen af et nyt sidespor. Vi får hjælp fra sporentrepenør Jens Jakob's Maskinudlejning fra Aars.

Sidesporet begynder med/ved et sporskifte, der først skal inlægges i det gamle spor. Sporskiftet som museet fik foræret for 2 år siden og som stammer fra Odder skal dog også repareres, da det i sin tid blev skåret op i tre dele, men på en forkert måde. Se mere under "Nyheder/Nyhedsarkiv"- jan. 2021.
Resten af sporet anlægges med brugte skinner (fra 1912), sveller, skærver og meget mere som museet allerede har samlet tidligere.


8.3.2023: De første 2 x 12 m skinner efter vejoverskæringen skrues af og fjernes, hvorefter sveller, grus og gras graves op.


Der graves en ca. 25 cm dyb "kasse", der hvor sporskiftet skal ligge. Rendegraver har vi kunnet låne. Vi kunne ikke have gjort det uden.


10.03.23. Dagen efter graver en moderne gravmaskine (fra underentrepenør Jesper Horn, Hovedgård) nøjagtigt ud til den ønskede dybde. 


Skærver skal udgøre ca. 10 cm i bunden


Klar til at ilægge sporskifte


1. del kranes på plads


1. del lagt på plads.                           Dronefoto: Steen Flensborg.


2. del af 3 på vej.                                Dronefoto: Steen Flensborg 


Svellerne stikker for meget ud, og skal saves kortere.


Disse skinnestumper skal fjernes, som noget af det første


Skinner saves "ren" med kapsav.                   Foto: Steen Flensborg


Gravemaskinen er fortsat med et at grave en ca. 100 m lang sporkasse, hvori sporet skal ligge. Vi fjerner den opgravde jord og kører skærver ind.


Dagen efter ses det udførte arbejde, selvom sneen har lagt sig.


Nye (brugte) sporskiftesveller skal lægges i. Disse kan være op til ca. 4,5 m lange (mod normal 2,6 m).


Ved hjælp af rendegraver kan sporskiftet lægges/trækkes snorligge


Udskiftning af skinner går igang. der skal udskiftes ca. 4 x 5 m skinner og suplleres med 2 x 3 m skinner


Kun ét skinnestykke mangler nu.


Ugen efter kørte vi over for 1.gang i det lige spor.


En lille milepæl er nået, men meget arbejde venter endnu.


De første sveller bliver lagt ud. Dronefoto: Steen 


De første huller bores i de nye (gamle) sveller som er skiftet ud eller er suppleret med.  


Der skal mange svelleskruer til.


Det første 12 m efter sporskiftet er lagt ud. Skinnerne skal lægges i den rigtige kurve og (selvfølgeligt) med den rigtige afstand fra hinanden.


Skinner er lagt klar langs med det nye tracé.


Maj 2023: Vi er kommet et godt stykke videre 


Juni 2023


Juli 2023: Vi er næsten nået til enden.....


For at det kan være en hel skinnelængde mere forlænger vi sporkassen ca. 6 meter.


August 2023: Der arbejdes i de sidste meter med at fastskrue skinnen


Sporet  er "indviet" med troljen


Sporstopper repareres


16.8.2023: Enden med sporet er nået.


Flere sporskiftesveller skal udskiftes fordi træet er rådnet. Her saves "nye" brugte i passende længde. Nogle af disse sveller er fremstillet i hårdt Azobe træ, men saven kan klare det. 


Troljen hjælper til med at skubbe de nye sveller under sporet, som er hævet lidt med donkrafte.


Sept. 2023. Der begyndes med udkørsel af skærver 


Rendegraveren kan heldigvis lånes igen. Det er tungt arbejde.


Sporentrepenør Jens Jakob's maskinudlejning fra Aars er kommet igen nu med "stoppemaskine" på skinnekørende gravemaskine. Sporet "stoppes" og justeres i højden.


Efter "stopning" køres endnu flere skærver ud og fordelses pænt over det hele op til svelleoverkanten 


Dagen efter justeres sporet endnu engang. Alle knæk ved laskerne i kurvene fjernes. De sidste skærver suppleres op.

 


Stopbommen foreløbig på plads igen. Nu mangler der "kun" en skinnebor til at bore de sidste huller så alle lasker (især i sporskiftet) kan skrues fast.

 

FORTSÆTTER......

 
06.03. 2023  

Nyt sidespor - forberedelser vinter 2022/forår 2023

Museet vil gerne anlægge et nyt spor som også kan føre ind til den (endnu) planlage museumsudvidelse. Det skal ligge parallelt med det eksisterende spor.
Pladsen har dog været optaget af gamle sveller, sporrammer, signalmaster, overkørselsbomme, et gammelt sporksifte m.m.
Det skulle fjernes først. Herunder vises en række billeder fra oprydningsarbejet. Museet har kunnet låne et par maskiner til at tage det tunge læs. Vi ville aldrig have kunne gjort det uden.


Svellerne sorteres. De bedste sveller skal bruges til det nye sidespor.


Sveller nr. 1.


En minilæsser gør go' gavn her.


Sortering i fuld gang. Foto: Asger Christiansen


Foto: Asger Christiansen


Dette gamle venstre-sporskifte skal bruges til det nye sidespor, men skal også renoveres/repareres, da det er skåret over i 3 dele. Det stammer fra Odder banegårdsområde.


Sporrammer med betonsveller skilles ad, så de ikke fylder så meget.
Sporskiftet underneden (i 3 dele) stammer fra Pindstrup og skilles af, så det heller ikke fylder så meget men gemmes (dog ikke sveller der er i for dårlig stand), da det måske kan bruges et andet sted. Det skønnes at dele af sporskiftet er ca. 100 år gammelt.


Når vores skruemaskine ikke kan nå, skal der bruges handkraft til af få svelleskruerne ud.


De sidste skinnestykker fra sporskiftet køres væk til opbevaring.

 
25.11. 2022  

Telefonboks på museet, oktober 2022

Engang var der telefonbokse alle vegne, men nu er der kommet én på museum.
Vi fik i sommerens løb en telefonboks foræret og den er nu sat op på sin endelige plads på museet.
Man kan dog desværre ikke ringe fra den. 

 
11.10. 2022  

Vognkasse måtte desværre kasseres - september 2022

Vognkassen fra bivogn FE 4920 bygget på  Scandia i 1926 måtte desværre fjernes helt efter den har stået på museets område i godt 2 år.
Vi har ikke plads og mulighed på museet for at gå igang med en omfattende restaurering.
Heller ingen andre veteranbaneklubber eller jernbanemuseer i Danmark havde mulighed for det - vi har undersøgt det.

Vogne måtte derfor ophugges. Inden dette, skulle der dog tages en del reservedel fra vognen. En dag i september mødte 4 mand fra søsterklubben Limfjordsbanen i Aalborg op hjalp os med at gøre det. De har gamle personvogne bygget i træ der ligner denne.

Se billederne herunder.

 
Vognkassen, som står ovenpå en godsvogn, køres lidt længere hen af sporet, så der er god plads.


Næsten alle vinduer er taget ud. De kan bruges igen, ligesom en del af den udvendige beklædning som er dyrt teaktræ.

Et kig indvendig. Der arbejdes med bajonetsave og brækjern. Udenfor står trailere klar til at køre på genbrugspladsen eller til Aalborg med reservedele.


Til sidst blev vognkassen væltet af godsvognen.


Og endte til allersidst helt på hoved.

Dagen efter var den skilt helt af. Dette er de sidste rester der skal på genbrugspladsen. På museet har vi dog også gemt noget af teaktræet.

 

 
10.09. 2022  

Renovering af postvogn begyndt - juli 2022

Flere oplysninger om postvognen, klik her DJBM - Postvogn DO 5604

Postvognen har stået under en presenning på museets område sinde 2017, men nu skal der ske noget. Vi har ikke noget overdækket værksted, hvor vi kan arbejde i tørvejr, så vognen bliver (er nødt til at blive) under presenningen, mens arbejdet foregår.


Vognen er nu opstillet foran remisen


Trinbrætter er nødt til at blive lavet først, da de er så dårlige, at man kan risikere at træde igennem


Nye trinbrætter !

 

 
01.07. 2022  

Sporarbejde på museet juni 2022 - januar 2023

Museet er gået i gang med at renovere "hovedsporet" der forbinder museet med resten af  spornettet (via Letbanen) og som leder op til remisens drejeskive.
Sporet er gammelt  - vi formoder at det sidst er vedligeholdt i 1950' erne eller før, i forbindelse på forlængelsen af drejeskiven lige efter 2. verdenskrig.

Svellerne (af bøgetræ) ligger i grus, som man brugte dengang. Senere blev der brugt ral og idag bruges der normalt granitskærver.

Museet råder ikke over store maskiner, så meget arbejde foregår på gammeldags maner med håndkraft. Se billederne.


Sporet er delt op skinnestykker á 12 m. På de første 12 m før drejeskiven er skinnerne nu fjernet og alle dårlige sveller skal udskiftes.


Rester af en svelle


Underlagsplader (jernplade mellem skinne og svelle) skal renses for rust


August 2022: Første stykke er færdig og skinnerne skal skrues af på næste stykke med en skruemaskine


2. Stykke. Skinnerne er fjernet og 5-15 cm tyk græs/muldlag fjernes 


Nyere, men brugte, sveller er lagt ind, skinnerne boltet fast og nu justeres højden med kraftige donkrafte, inden svellerne "understoppes" så de ikke svæver i luften


Starten af sept. 2022. 3.stykke. Krumningen er justeret ind, ved at trække i skinnerne fra siden. Skinnerne mangler her at bilve skruet fest og justeret i højden.


Oktober. Snart færdige med 4. stykke - Dronebillede Asger Chr.


November. Vi har sprunget et stykke over og begyndt på 6. sporstykke lige før og over askegraven.


Snart færdige. Kanten gøres pænere.


December  - Vi er begyndt på 5. stykke.

.
Vinteren med frost sætter en pause på arbejdet.


Lasker (som samler skinnestykker) monteres på hver side.


Sidste arbejdsdag på året bliver vi færdige med 5.stykke. Ved siden af sporet de gamle sveller.

 

Efter nytår 2022 blev der ryddet op og indlagt mere ral omkring askegraven. Nu er 1. del af projektet helt færdig.

 

 

 
21.06. 2022  

175 år jernbaner i Danmark fejres 26. juni 2022

 

I anledning af det er 175 år siden at den første jernbane åbnede i kongeriget Danmark fra København til Roskilde er de fri adgang til museet søndag d. 26. juni. 

Samtidig er det muligt at tegne et DJK medlemskab for kun kr. 175 for resten af året 2022 (normalpris: kr. 595/år - for 2023: kr. 605/år - reducerede priser for husstandsmedlemmer og juniorer).

DJK - Danmarks Jernbane-Klub - er den forerning der ejer og driver museet idag. Alt arbejde foregår ved hjælp af frivillige.  

 

 

 
18.05. 2022  

Museet gøres klar til åbning. Maj 2022

Efter en lang efterår og vinter skal museet gøres klar igen til åbning. Vi er på museet året rundt, men en ekstra forårsrengøring skal der til, både ude og inde.

Modelbanen blev også gjort klar, men et billede mangler desværre.


Alt materiel der kan flyttes, er kørt ud.


Remisen spules.


Nye blomster i blomsterkasserne.


Også perroncarren, som er kommet langt med renoveringen, bliver vasket.


Tankvognen skulle vendes, men drejeskiven satte sig fast. Det blev løst.


Et par løse bolte skulle også strammes.

 
18.05. 2022  

Tankvogn Aarhus Oliefabrik har fået navnekilte og trinbrætter igen. Maj 2022

Tankvognen har fået noget af sit gamle udseende tilbage, men som man kan se, mangler der en del arbejde endnu.

Få mere at vide om tankvognen ved at klikke her.


Maj 2022


April 2020


Ny trinbræt/gangbro. De gamle var rådnet helt væk.

 

 
01.02. 2022  

Fra oliefyr til varmepump - januar 2022

Oliefyret var gammelt og det blev lidt dyrt med fyringsolien. For også at komme med et beskedent klimabidrag besluttede vi på museet at skifte fyret ud med en varmepumpe. Vi regner med at kunne spare en del på varmeregningen. Det blev installeret og tilsluttet direkte på det eksisterende varmeanlæg af firmaet HOLMRISS i Ebeltoft.


Ud med fyret.


Ikke mere sod og CO2 m.m. fra vores skorsten.

 
01.02. 2022  

Renovering af drejeskiven - november 2021 - april 2022

Museet er begyndt på renovering af drejeskivens kanter. Kanterne hvorpa de 2 x 3 spor til og fra drejeskiven hviler på, består af beton med et lag tungt trætømmer ovenpå. Disse er lavet af almindelige træsveller, som i tidens løb næsten helt var "forsvundet" p.g.a. råd i træet. For at skinnerne ikke skulle bøje nedaf, når et tungt lokomotiv eller en jernbanevogn passerede, var der blot placeret træklosser under.

Renoveringen kan ses i billederne herunder.


Kanten graves fri


Drejeskivens gamle kant. Træet er råddent væk. Skinnerne er klodset op.


Den første nye svellekant er placeret.


Hele siden mod remisen er færdig. De mangler at blive sat fast med jernkiler og skinnerne skal sikres med svelleskruer.


Kanten i den anden side er delvis gravet fri. 


Egnede sveller skal findes i bunken. De ligger selvfølgeligt nederst :-(


I denne side skal også den første svelle efter drejeskiven skiftes ud p.g.a. råd.
Den bliver her skubbet på plads, men skal først skæres i længden.


Det færdige resultat på remise siden


Det færdige resultat på den anden side


Også løbeskinnen blev gravet mere fri igen. Et tungt arbejde.

 
29.10. 2021  

Tankvogns renovering - september 2021

Museets tankvogn fra AARHUS OLIEFABRIK A/S er under renovering/konservering og vi har fået fremstillet nye bogstaver til vognens 2 store metalskilte med fabrikkens navn. De skal erstatte dem der var skadet for meget p.g.a. rust.

Bogstaverne er fremstillet uden beregning hos virksomheden A/S DANSK AUTOGEN SERVICE i Skarresø tæt på Ryomgård. Det er vi meget taknemmelig for !

De er blevet meget flotte. De var ikke nemt at fremstille, da de ikke var tegnet helt med en kendt skrifttype. 

Vil du vide mere om tankvognen og dens renovering: Klik her

 

 

 
03.10. 2021  

Nyt arbejde på museet - perronvogn sættes i stand - fra september 2021

Tidligere i udstillingen og senere I museets garage har der stået en perronvogn, også kaldet perroncar, som kunne trække bagage - og postvogne på banegårdens perronner. Den skal nu sættes i stand, dvs. den skal forsøges at kunne køre igen. 

 


Der skulle en kran til for at trække den ud fra dens mangeårige opbevaringssted

 
15.06. 2021  

Sommersæson 2021

Museet er åbnet igen denne sommer for gæster fra indlandet, men forhåbentlig også flere fra udlandet, hvis det går godt med coronapenademien i løbet af sommeren.

Museet er klar.


Vores populære modelbanen er udvidet, ikke med flere baner, men med flere tog der kører på skift.  

 


Vores "Ardelt" rangertraktor DSB 135 har fået nye startbatterier og har fået renset og repareret brændselsoliesystemet fra bunden og er køreklar igen. Vi håber at kunne vise den frem i løbet af sommeren på udvalgte dage. Den har ikke godt af at stå stille. 

 

Ny miniudstillling om jernbanefærger.

 
30.03. 2021  

PINTRIP Parkeringsplads for autocampere fra 1. april 2021

Museet stiller to parkeringspladser til rådighed på vores område for autocampere som er medlem af PINTRIP. Her kan man så parkere 24 timer ad gangen. Museet kan desværre ikke stille el og vand til rådighed. Der er fri adgang til P-pladserne.

Det er ikke sikkert at museets er åben, når man ankommer, men hvis vi arbejder på museet alligevel, er man selvfølgeligt velkommen til at kigge ind under overholdelse af de gældende corona restriksioner.

Link til PINTRIP

 
30.03. 2021  

Godsvogn udlejet til filmoptagelser - Februar 2021 

Museet har dog ikke udlejet en hel godsvogn, men kun en godsvognkasse til filmoptagelser på to lokationer i det vestlige og sydlige Aarhus: Først i True Skov og bagefter på området på Skanderborgvej hvor Jyllands-Posten tidligere havde kontorer og trykkeri.

Filmen optages af  DELUCA film Århus, kommer til at hedde "Glasbarnet" og skal efter planen vises i biograferne til november 2021.

Det var Grenaa firmaet Gert Svith der stod for selve flytningen, med kran/lastbil. Det gav et pænt tilskud til museets drift. 
Se billederne herunder.


Vognkassen skulle først tømmes og læses over i andre godsvogne på museets område - her i "Albani" vognen med åben skydedør


Læsning med kran på lastbil


Aflæsning i True skovområde


Aflæsning foran Jyllands-Postens gamle kontor/trykkeri


På vej hjem igen


På den sædvænlige plads. Bruges p.t. kun til lager

 
21.01. 2021  

 

60 år DJK - Dansk Jernbane-Klub - 15. januar 2021

DJK har holdt 60 års fødselsdag den 15. jan. dog i år uden en stor fest eller udflugt pga. corona restriktioner.

DJK er den forening, som "ejer" Djurlands Jernbanemuseum siden 2007. Museet er en selvstænding afdeling under klubben med egen driftsudvalg. 

Klubben blev stiftet i 1961 af en gruppe jernbaneentusiaster under et møde på Københanvns Hovedbanegård, for at i fællesskab at kunne dyrke deres hobby med de "store" tog og endda måske drive en rigtig veteranjernbane. Det lykkedes så senere med banen Maribo-Bandholm som den første. Senere kom Mariagerbanen, Bloustrødbanen, Veterantog Vest i Bramming, Vestsjællands Veterantog i Høng, MY veterantog i Hundested, Limfjordsbanen i Aalborg til. Efter vores museum kom til i klubben er også en arbejdsgruppe i Gedser Remise (H 783) kommet til som det sidste  for et par år siden. 

Det er en stor fordel for museet at være med i en større klub, hvor der kan udveksles erfaring, materiel og meget meget mere.

ALLE kan være med i DJK. Kontingent er kr. 545,- pr. år og for det får du bla. et flot medlemsblad 6 gange pr. år, et internt medlemsblad 4 gange pr. år og klubfordele såsom gratis adgang til veterantogsture og museum. Klik næmere her for mere info.

Tillykke med de 60 år ! 

 
10.01. 2021  

Nye gamle sporskifter - Januar 2021

I de sidste dage af 2020 er der kommet nyt til museet. Museet har fået rådighed over et par nye gamle sporskifter, så der kan lægges spor til og i den planlagte (2-3 år frem) museumsudvidelse. 


Sporskifterne ankom en sent aften i december

Et af de nye gamle sporskifter. Bemærk at sporskiftet kun har én "tunge" i højre side i stedet for de normale to. Det er forholdsvis sjældent. Sporskiftet ved indgangen til museets område er også éntunget.


Sporskiftet er delt i tre dele på tværs dengang det blev taget op, og skal repareres/samles igen før det kan lægges i i det eksisterende sidespor.


Fabriksskilt - hjertestykkets dele er bygget ved Centralværkstedet i Århus 1968.
Til de teknisk interesserede: IV betyder "Overbygning IV" dvs. skinnerne vejer 37 kg/m. 1:6,5 angiver vinklen (ved 6,5 m ud, 1 m til venstre (ca. 9 grader)). Andre dele er bygget af Phoenix i Odense. Vi ved ikke hvor sporskiftet er samlet i sin helhed.

 

 

 
02.10. 2020  

Gammel vognkasse til museet - September 2020 (FE 4920)

I august 2020 kontaktede en familie på Vestbakken i Ørum Djurs museet. De havde en vognkasse (en gammel personvogn uden hjul) stående i deres have, som havde været i familiens eje i mere end 60 år, men den skulle fjernes fordi man gerne ville bygge et nyt hus på grunden.
Museet fik tilbud at få vognkassen mod at betale en andel i transporten. Inden da ville familien sørge for at alt inventar og indvendig beklædning/isolering vil blive fjernet. Hvis museet ikke havde interesse, ville vognkassen blive helt ophygget. Efter nærmere rådslagning i bestyrelsen sagde vi ja. 

Herunder vises billeder fra klargøring og transport til museet. Efterfølgende har familien betalt hele transporten, så vi har fået vognkassen helt uden omkostninger for museet. Mange tak for det.

Da familien fjernede den første indvendige beklædning dukkede vogntype (litra) og nummer op på brugsanvisningen til kakkelovnen: FE 4920 (som før 1941 havde nummer FE 12130). Vognen blev bygget has Scandia i Randers i 1928. Vognen var en såkaldt "bivogn", en lettere vogn end sædvænlig, som kunne trækkes af en motorvogn (personvogn med motor)

Museet har ingen planer om at genopbygge vognkassen til en personvogn på hjul igen.
Vognkassen skulle i første omgang bruges til reservedele for vogne som kører hos andre veteranbaner indenfor Dansk Jernbane-Klub.

Der findes dog endnu en undervogn til denne type personvogne (jernunderstel med hjul) hos en jernbaneklub i Køge som museet har fået tilbud. Så hvis man vil genbygge en gammel personvogn så er muligheden der endnu. Eneste anden vogn af samme type findes på Jernbanemuseet i Odense med nummer FE 4930. Den er i fin stand.

 

 


FE 4920. Nummeret på vognen.

 


En del indvendig beklædning skulle fjernes, så vognen ville blive lettere.

 

Transporten (alle fotos: Asger Chr.)


Eneste mulighed til at komme på landevejen var over marken.


Igennem Ryomgård centrum


Op på museets fladvogn


Bjarne lapper hullet i siden.

 

 

 
03.09. 2020  

Museet i radio og på TV - august-november 2020

Der har været flere medier på museumsbesøg i august.  Nogle optagelser er allerede sendt - andre er på vej. Herunder finder du links til programmerne.

Syddjurs Lokalradio/Radio Rønde var på besøg 6.8.2020 og har sat en fin udsendelse sammen af interviews og fed jernbanemusik. Klik på denne link for at høre hele udsendelse (åbner nyt vindue). Den blev sendt søndag d. 16.8.2020 og bliver garanteret genudsendt.

TV2 Østjylland var også på besøg både hos os og ved vores søsterklub i Danske Jernbane-Klub: Mariager-Handest Veteranjernbane og sendte et ca. 7 min lang indslag i de østjyske regionale nyheder søndag 23.8.2020 under "Kultur". Torben Bay-Johansen som er hovedmedvirkende i udsendelsen er aktiv både hos os på museet og på banen i Mariager. 

Tryk på dette link for at se udsendelsen, eller dette link.

LTV OJ - Lokal TV Østjylland - som sender på "Kanal Østjylland" var også på besøg i august og er ved at klippe optagelserne til nogle færdige programmer.

Den første smagsprøve kunne ses her med dette link.

Det er 9 udsendelser tilgængelige (½ time hver !) på videotjenesten VIMEO med følgende links:

Video nr. 29 (uge 40 2020): Introduktion til museet og museet udenfor.

Video nr. 30 (uge 40 2020) : Fortsættelse af museet udenfor.

Video nr. 31 (uge 41 2020): Fortsættelse af museet udenfor 2

Video nr. 32 (uge 41 2020): Museet indefor remisen

Video nr. 33 (uge 42 2020): Museet indenfor remisen fortsat

Video nr. 36 (uge 43 2020): Museet indenfor remisen fortsat

Video nr. 41 (uge 44 2020): Museet indenfor udstilling 

Video nr. 42 (uge 44 2020): Museet indenfor udstilling fortsat

Video nr. 43 (uge 44 2020): Museet indenfor udstlling fortsat + modelbane

 
09.06. 2020  

(Forsinket) åben igen til sommersæson 2020

Vi plejer at åben 1. juni, men blev i år udskudt til 10.juni pga. corona viruset.
Museet er gjort klar til at gæsterne skal kunne besøge det uden ekstra risiko for smitte.
Håndspritten er klar ved indgangen og der er angivet i hvert rum hvor mange gæster der må være ad gangen.
Der er flere på "vagt" end vi plejer og der gøres rent oftere end vi pjejer. 

Ekstra ugentlig åbningsdag - torsdag:
På grund af forrige års succes med en åbningsdag på en hverdag, har vi denne sommer endnu en ugentlig åbningsdag: torsdag. Det gør også at gæsterne bliver mere spredt på dagene.

Nyheder:
Udstillingen er frisket op med ny maling og ny og fornyet belysning. Modelbane er renoveret igen med nye tog og ny station. Vores store sneplov udenfor - som i år har 100 års jubilæum - har fået ny maling og der er kommet nye bord-bænke på terrassen takket være en bevilling fra Syddjurs Kommune.


Et nyt styresystem til sporskifer og signaler har fået plads i Ryomgård station.

 
27.05. 2020  

Tankvogn fra Aarhus Oliefabrik skal sættes i stand - April 2020.

På museets område har der siden 2014 holdt en rusten tankvogn fra Aarhus Oliefabrik. Den er den sidste af ialt 30 tankvogne som fabrikken har haft.

Men nu vil museet begynde med en istandsættelse, så den kommer til at ligne sig selv igen. Den skal dog ikke kunne køre igen på de "lange skinner". Det vil desværre være for dyrt. 

Den har fået fjernet de typiske navneskilte med "AARHUS OLIEFABRIK A/S" og de øvrige tavler langs med siderne. Derefter er den spulet ren for grønne alger. Navneskiltene og de øvrige tavler er temmelig angrebet af rust og med store huller og skal repareres. 

Arbejdet kommer nok til at foregå over et år eller to eller tre. Vi kan kun arbejde udendørs (til skiltene m.m. har vi dog et værksted). 

For en nærmere beskrivelse af tankvognen, ældre og nyere billeder : klik her.  Vi vil forsøge løbende at indsætte nye billeder, som arbejdet skrider frem.

Hvis du har lyst til at være med, ved at banke rust, male, svejse, reparere skilte osv. og dermed få en flot tankvogn igen som kan bevares for eftertiden, så sig til. 


April 2020


Afmonterede navneskilte


Algefjerning


Lidt meget rust i toppen


Et kig ned i tanken. Man kan se en skvalpeplade og varmerør i bunden.


Helt afpillet

 
24.05. 2020  

Der var engang en Trolje 75 - Maj 2020

På museets område har der i mange år stået en rustent undervogn af en trolje. Den stammer fra DSB troljen 75. Troljer - en selvkørende arbejdsvogn - bliver brugt ved vedligeholdelsen af jernbanen.

Den er kommet til museet i starten af 00'erne, hvor den stadig funktionerede, men da museet fik mulighed for at få endnu en trolje - nu med kran, blev trolje 75 overflødig og ikke brugt meget længere. Da motoren heller ikke stod til at redde, blev motor og overdelen fjernet og resten brugt som "anhænger" til den nye trolje. 

I løbet af 2019 blev også de sidste brugbare dele (puffer, aksler med hjul og mellemgearkassen) fjernet og i maj 2020 blev disse hentet af vores søsterklub Veterantog Vest i Bramming som kunne bruge delene. 

Derefter fik Stena Recycling i Grenaa lov at hente de sørgelige rester.

Se billerederne herunder.


Trolje 75  - Maj 2002


Brugbare dele såsom pufferne bliver fjernet.


Frivillige ved Veterantog Vest i Bramming henter brugbare dele  - her aksler med hjul.

Klar til afhentning


Den sidste rejse  -  1,6 ton gammelt jern  - Maj 2020

 
24.05. 2020  

Sneploven fra Randers-Hadsund banen fylder 100 år i 2020

I anledning af sneplovens 100 års fødselsdag i år, har sneploven i april-maj 2020 fået malet hele forsiden, så den næsten står som ny !


Sneploven har lige fået den sidste grundmaling. Kun dækmalingen mangler endnu.

Færdig 3.6.20

Yderligereoplysninger om sneploven findes på denne hjemmeside. Tryk her for en hurtig genvej.

 
04.02. 2020  

Letbane åbningsfest på bl.a. Ryomgård station søndag den 12. maj 2019 kl.11-13

Museet holdt åbent med gratis adgang kl. 11-15.

Nu var det ganske vist: Letbanen havde kørt på den gamle Grenåbane strækning igen siden den 30. april 2019 og søndag d. 12. maj skulle der være fest.

Et letbanetog med særligt inviterede gæster og presse kørte på strækningen og holdt ved alle stationer i korte eller længere tid. 

Toget var i Ryomgård ved 11:45 tiden, hvor der var et ca. 20 min. ophold med taler af forskellige honoratiores.
Inden da var der afslæringen af bronzestauen "Ud & Hjem" ved stationen.

På Ryomgård station var der opstillet et stort telt med musik, mad og meget andet. Her havde museet også en stand med lidt jernbanenostalgi til salg. Vi deltog også med folk i gammel jernbaneuniform og gav afgangssignal på gammeldags maner.

Det var Ryomgård distriktsråd der havde organiseret hele festen på stationen.

Det var gratis at køre med letbanen denne dag (Aarhus-Grenaa).


To frivillige fra museet byder velkommen.

 

 


Hanne Roed, 1. næstformand i Regionsråd holder tale. Bagved hende ses Kirting Olesen, formand for distriktsrådet.

 


Liger før ankomsten af festtoget var denne statue "Ud & Hjem" af kunstneren Anders Gjerding Geertsen afsløret.
Midt imellem "Maria og Magdalene" (som statuen hurtigt blev kaldt) ses Kirstine Bille, 2.viceborgmester i Syddjurs Kommune og medlem af letbanerådet.

 


Pakmesteren havde travlt den dag. Også en frivillig fra museet.

 


Vi fik lov at sende toget af sted på gammeldags maner med "spejlæg". Det er den originale signalstok fra den sidste stationsforstander på Ryomgård station Børge Sejersen (1992)

 


Museet havde en stand i det store telt, hvor vi havde jernbanenostalgi til salg. Her i et stille øjeblik.

 


Småkager - de fleste blev spist.

 


Letbanetrafikken var meget uregelmæssigt p.g.a. festtoget. Der var stadig brug for erstatningsbusserne linie 83 og 84, som næsten 3 år havde kørt langs med strækningen :-(

 


Velkom


Børnene fra Børnehuset Ringvejen havde lavet denne fine model af et letbanetog. Den er nu kommet på museum.

 

Fotos: Første 7 billeder: Asger Christiansen. Sidste 4: Theo Berkhoudt

 

 

 

 
03.11. 2019  

Museumsvej næsten nyasfalteret - okt. 2019

Lige siden sporene på Ryomgård station blev udskiftet med nye i 2017, har vores vej til museet været i dårligt stand.

Pga. af de mange lastbiltransporter og kørsel med tunge maskiner var opstået mange huller og revner i asfalten.

Efter en del forhandlinger mellem BaneDanmark (som ejer vejen) og Letbanen blev der bevilget penge til at få vejen repareret.

Det er vi glade for på museet. Nu kan vores gæster komme nemt til museet igen uden at køre slalom mellem hullerne.

Tak til asfalt folkene for veludført arbejde.

 

 

 
03.11. 2019  

Nye gamle ting museet efterår 2019

Vi får ofte skænket "nyt gammelt" på museet, både store og små ting. Det er vi glade for.
Vi kan ikke vise alt her, men blot et par eksempler fra den seneste tid. Se billederne........

Send os en mail eller ring, så kommer vi og henter det. Man er også meget velkommen til selv at aflevere. Blot aftal på forhånd, så det er sikker, at vi er på museet.

Fra familien til én af de sidste banemestre i Ryomgård: Hans Olsen, fik vi denne lille trækasse:

23. obm. betyder 23. overbanemesterstrækning, som udgik fra Ryomgård. Overbanemesteren (senere banemestre) havde kontor i det lille rode hus ved indgangen til museets område indtil 80'erne.
Trækasserne blev brugt til intern post og andet mellem banekolonnerne (grupper af medarbejdere som vedligeholdt sporet) ude på banen og (over)banemesteren. Her banekolonne 289 v/Hornslet.
23. overbanemesterstrækning blev senere til 68. banemesterstrækning, som havde værksted i remisebygningen som vores museum bor i nu. 

Tak til Knud Risager, Ryomgård. Han vidste hvad kassen blev brugt til. Han var jo ansat ved banen i Ryomgård i mange år.
(se hans historie et andet sted på hjemmesiden under "Jernbanen/Fortællingerne og erindringer"). 

 

I en have på Djursland i nærheden af Mørke, står en gammel gulmalet personvogn. Det var i sin tid en fin vogn, der var indrettet med både 1. og 2. klasses kupeer (DSB ABg 290). Da én af 1. klasses kupeerne nu skulle indrettes til noget andet, blev der en del inventar til overs. Det har vi nu fået på museet til oplagring. Hvis disse sæder ikke kan bruges på museet, kan de blive brugt af vores kollegaer i Dansk Jernbane-Klub, som kører med veterantog, bl.a. i Hundested eller i Bramminge, som har samme type personvogne som den på billedet. 
Udover sæderne var der også en del originale ruder. De kan også bruges. 

Mange tak til giveren.

 

 
10.06. 2019  

Direkte Radio udsendelser fra museets remise - søndag 2. juni 2019

Museets remise var rammerne for 2 direkte radioudsendelser: Fra kl. 14-16 var temaet "Samfærdsel på Djursland" (genudsendes 30. juni 14-16) og fra kl.18-20 var der en valgudsendelse med 14 folketingskandidater. 
Udsendelsen om Samfærdsel er/vil blive genudsendt 30.6.2019.

 


Eftermiddags udsendelse: Afsluttende snak om trafikforholdene på Djursland. Fra venstre mod højre Mads Nikolajsen, Torben Jensen, Hasse Mortensen (Syddjurs Radio), Vilfred Friborg Hansen og Bøje Nielsen (Syddjurs Radio)

 


Valgmøde om aftenen. 3 kandidater blev valgt den 5. juni 2019: Leif Lahn Jensen (A), Britt Bager (V) og Lars Boje Mathiesen (D)


Aftenens valgudsendelse var organiseret af Brian Følle Pedersen - Radio Rønde

 


Museets Trolje og Rangertraktor 135 blev kørt ud af remisen og parkeret på drejeskiven. 

 


Sendemasten (link til hovedsenderen i Rønde) i haven

 
10.06. 2019  

Åben igen til sommersæson 2019 med nyheder. 

Vi fortsætter med de samme åbningsdage: alle onsdage, lørdage og søndage i juni, juli og august (kl. 11-17).

Vi har i år igen fornyet modelbanen og udstillingen.

Modelbanen er fornyet med en række tekniske detailjer som vores frivillige har arbejdet på hele vinteren, så der kan køre flere forskellige tog. Kom og kig !. Billederne kan slet ikke vise alle nyheder.


Ny smalsporsbane


Flere spor i Ryomgård med flere tog


Flere spor på Vedbæk station med flere tog.

 

Udstillingen er fornyet med en række plancher og billeder som viser en del af historien om den gamle jernbane fra Randers til Ryomgård fra 1876 til 2004. Kom og kig !


Broen over Gudenåen ved Randers. Den er i dag malet blå og bruges som cykel- og gangsti.


Museets model af broen fremstillet af elever fra Randers Tekniske Skole

 

 

 
24.05. 2019  

Mini Udstilling i Kolind juni-august 2019

Museet er blevet inviteret af Midtdjurs Lokalarkiv v/Peer Vesterager til at indrette en lille udstilling i indgangsområdet i Kulturcentret "KOLIND +" på Bugtrupvej 33. Den blev færdig 23.5.19 og skal være der i indtil ca. august.

 
04.11. 2018  

Arrangement for Real Danias medlemmer - 19 okt. 2018

Fredag 19. okt blev der på museet afholdt et specielt arrangement for Real Danias medlemmer (på Djursland), som blev inviteret via email op efterfølgende lodtrækning.
Det blev en vellykket dag med ca. 100 gæster, med bl.a. demonstration på drejeskiven og efterfølgende "drejeskivevending" for alle der havde mod på at dreje på de ca. 40 tons vægt.
Efter alle anstrængelser var der en sandwich til alle.

Henrik Nielsen har filmet på dagen og resultatet kan ses ved at klikke her.

(alle billeder: Asger Christiansen)

 
26.08. 2018  

Foredrag om Gjerrildbanen med mange billeder  - efteråret 2018.

I efteråret 2017 udkom Asgers Christiansens bog om "Gjerrildbanen" som var i drift på det nordlige Djursland fra 1917 til 1956. I løbet af efteråret 2018 afholdt Asger 4 foredrag om banens historie og egnen den gik igennem, udfra de gamle billeder af banen. 

1)  14. august på Gjerrildvandrehjem - Er afholdt.
2)  4. september fra kl. 18 på Ørum Bibliotek - Er afholdt.
3)  16. oktober i Fjellerup aktivitetshus kl.14. Er afholdt
4)  6. november på Kulturhuset Pavillionen i Grenaa kl.19.00. Det er Djurslands Museumsforening og Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland der inviterer. Er afholdt.

Bogen om banen kunne købes ved fordragene.

 
25.08. 2018  

Første letbanetog på Grenåbanen kom forbi museet 18.7.2018

Onsdag den 18.7 2018 blev der for første gang kørt med et letbanetog på den gamle Grenåbanen. Der var tale om et testtog i meget lav fart for at se om den kunne køre hele vejen "igennem" uden at ramme noget på eller omkring sporet. Se billederne. 
Det er endnu uvist hvornår strækningen til  Grenå åbner, men det skulle være sidst på året i 2018.
Strækningen i midtbyen Aarhus H - Skejby blev åbnet i 21.12. 2017 og strækningen til Odder og til Lisbjerg blev åbnet 25.8.18.

 

 
08.07. 2018  

Efter 62 år  - 2 kilometersten fra Gjerrild banen er kommet på museum - juli 2018

Med ca. en måneds mellemrum har museet fået 2 kilometersten fra den gamle "Ryomgård - Gjerrild - Grenaa" jernbane.

   

Den første, en sten med kilometertallet " 0,5 ", fik vi fra en beboer i Nimtofte, som i sin tid selv har "hugget" stenen som minde om banen dengang banen blev brudt op og heldigvis har gemt den i al den tid. " 0,5 " er det samme som 500 m fra Ryomgård ad banen.

Den anden sten stammer fra et sted tæt på et trinbræt på banen: "Mogenstrup", som har ligget på indgangsvejen til "Ramten Mølle", sådan ca. halvvejs mellem Nimtofte og Ramten. Beboeren på ejendommen, hvor stenen allerede har stået ved indgangen til haven dengang han overtog ejendommen, har i mange år undret sig over hvad tallet " 8,5 " kunne betyde. Men da han kom i besiddelse af den nye bog om Gjerrildbanen (udkommet nov. 2017)  blev det klart, at det måtte være kilometer målt udfra Ryomgård og ad banens vej gennem landskabet.

På museet er vi meget glad for at måtte få stenene. Det eneste vi mangler er at finde ud af om stenen/tallene har været målet og i hviken farve.

Hvis nogen har kendsskab til flere sten hører vi gerne :-).

 
25.05. 2018  

Åben igen til sommersæson 2018 og igen med nyheder. 

Sidste års succes med en ekstra åbningsdag om onsdagen fortsætter, så vi igen er åben alle onsdage, lørdage og søndage i juni, juli og august (kl. 11-17).

Vi har igen fornyet udstillingen. Denne gang med en samling af museets effekter af EBELTOFT-TRUSTRUP JERNBANEN (ETJ)
Anledning er at banen lukkede i 1968, så det er 50 år siden, en lidt trist jubileum. 
Med kort, billetter, billeder og skilte og andre effekter vises en en del af banens historie. 


ETJ udstilling 2018

Sidste års nye udstilling om RYOMGÅRD-GERRILD-GRENAA JERBANEN (RGGJ) i anledning af den nye bog om banen (som udkom i november 2017) vil blive udvidet med visning af flere billeder.

Modelbanen har igen fået en ordentlig omgang med nye skinner, nye farver og tog, så den kan klare det hårde slid mindst et år mere. Det vil børn og barnlige sjæle sætte pris på.


November 2017  - ombygning starter

Billede på vej af den nye bane...................

 
06.12. 2017  

Reception for bogen om Gjerrildbanen - fredag 24.11.2017.

Fredag den 24.11 blev der holdt reception på museet i forbindelse med Asger Christiansens nye bog om Gjerrildbanen. Der var godt 200 besøgende, så det må betegnes som en kæmpe succes. Der blev solgt mange bøger. En del af remisen måtte rydes for at få plads til alle under talerne. 

 
Bogsalgskøen

 
Tale af Trine Grejsen, Norddjurs Kommune, Grenå

 
Tale af Frits Sørensen, som opr. er fra Glæsborg

 
Tale af Henrik Bang Jensen, Formand DJK
4 første fotos: Ole Chr. M. Plum

 
Asgers tale
Foto: Søren Jacobsen


Køen til grillpølsen med honningsennep.
Knud Erik Vindum og hans datter fremstiller, griller og serverer.


Spisning på skinner og en fyldt ekstra P-plads

 
17.10. 2017  

Invitation til Gjerrildbane bogfest - Fredag 24.11.2017 fra kl. 14 - til ca. 17

Den er blevet ventet med spænding, men nu er bogen om Gjerrildbanen på vej i trykken. Bogen bliver præsenteret ved et lille fest/åbent hus arrangement på museet, hvor vi tømmer en del af remisen. 
Der vil være en lille servering.
Bogen kan købes (evt. signeret af forfatteren) til en pris af kr. 299.-. Måske en Julegave idé !.
(Bogen vil også kunne købes på museet efterfølgende).

Bogens omslag:

Bogen er på 264 sider med 290 illustrationer i format 24 X 23 cm med stift bind.
Bogen udgives af Dansk Jernbane-Klubs eget forlag: Jernbanebøger. For flere oplysninger klik her.

Forfatteren Asger Christiansen er blandt de aktive på museet, og vi ved hvor meget arbejde der er lagt i bogen.  Så vi er glad på hans vegne, at det er kommet så langt.

 
Asger Christiansen


Museet har en forholdsvis ny lille udstilling om Gjerrildbanen - RGGJ. Her er en del museets samling af tegninger, billeder og genstande udstillet. Kom ind og kig !

 
25.08. 2017  

Besøg af 5. klasse fra Molsskolen 23.8.2017

Vi havde hyggeligt besøg af 5. klasse fra Mols skole (30 elever og 2 lærere). Det var ikke bare et besøg, men også med undervisning. Efter et oplæg i fællesskab, blev eleverne send rundt i museet for at finde svar på en lang række spørgsmål om jernbaner og den samfundsudvikling de medførte. Bagefter var der præmier. Frokosten blev nydt i det fri, da vejret var fint til det. 
 
20.08. 2017  

Jaguar-klubben på besøg - august 2017 

Vi havde den 20.8 fint besøg af "Jaguar Klub Of Denmark" , som havde lagt start på en heldagstur på Djursland på museet, med rundstykker i det fri.

 
03.08. 2017  

Nye gynger på museets terrasse - august 2017

Museets gamle gynge trængte til fornyelse. Det har vi fået og den blev taget i brug af de første glade gæster i denne uge, da regnen holdt pause og der endelig var lidt solskin på terrassen.


Gammel og udtjent

 
09.07. 2017  

Juli - August 2017

Byggeri af letbanen - Museumsvej - Adgang for vores gæster.

Der foregår en del arbejde på den nye letbane for tiden. På Ryomgård stations området er der en stor oplagsplads for køreledningsmaster og alt andet til den nye køreledning fra Aarhus til Grenå. Senere på sommeren skal også sporene på Ryomgård station skiftes ud, samt sporet på en stor del af banen fra Ryomgård til Grenå.
På museets egen grund er der gjort klar til oplag af bl.a. skærver og meget andet for entrepenør firmaet MJ. Eriksson.

Vores indgangsvej til museet (Museumsvej) går igennem stationsområdet, så det kan være, at en lastbil der skal aflæse materialer holder i vejen, selvom vi har fået lovning på at de ikke vil gøre det i vores åbningstider. Så en smule ventetid kan desværre ikke altid undgås. Vi håber på jeres forståelse.

 

 
02.06. 2017  

Åben igen for sommersæson 2017 med udvidet åbningstid og nyheder på museet.

Vi holder denne sommer også åbent hver ONSDAG udover weekenderne. Vi håber I så har bedre tid til at besøge os.

NYHEDERNE:
En stor del af modelbanen er fornyet.
Dele af banen var blevet lidt støvet og falmet, men nu er den som ny igen. Også belysningen har vi forbedret. Vi glæder os til at vise den. Også belysningen på de "Rosenvingens" håndbyggede bane er udbygget.

NY udstilling om Gjerrild banen (RGGJ).
Vi har en del effekter fra banen på det nordlige Djursland som eksisterede fra 1911-1956, men de var lidt spredt udstillet på museet. Vi har nu samlet det hele ét sted.
Anledning er også, at der i år (som lovet) udkommer en NY BOG om Gjerrildbanen af jernbanehistorikeren og fotograf Asger Christiansen. Den ventes med spænding.

 
28.04. 2017  

Postvogn til museet - april 2017

Museet har fået en ny attraktion: en postvogn bygget ved Scandia i 1926. Den blev brugt til transport af post og sortering af post mens den kørte fra station til station. Den var/er forsynet med en brevsprække, så mens den opholdt sig på en station, kunne man aflevere sin post der. Vognen har tidligere været i fin stand, men fordi den har stået udendørs i længere tid er den blevet noget medtaget. Museet håber at kunne sætte vognen i stand igen og udstille den indendørs på et tidspunkt, men indtil videre er vi desværre nødt til at lade den stå under en presenning. 

Se flere oplysninger om vognen i menuen til venstre uden "rullende materiel"


Foto: Torben Nielsen

 

Vi har dog været nødt til at pakke postvogn endnu mere ind i en større presenning, sålænge vi ikke har noget museumsmagasin (vognhal) til at stille vognen ind i :-(

 
08.03. 2017  

Stempelautomat er kommet på museet - jan 2017

15. jan 2017 var det sidste gang man kunne bruge sit papklippekort. Stempelautomaterne blev lukket af og klippekortet blev erstattet af en app på telefonen eller rejsekortet.
Én de frivillige på museet har fået fat i en stempelautomat + nogle reservedele + blanko billeter, så nu kan vi gemme den til eftertiden. Vi vil forsøge og sætte den op i udstillingen, så der kan stemples og drømmes om gamle dage.......

 
17.01. 2017  

Tilbud til skoler på "Skolenivirkeligeheden.dk"

Børn skal selvfølgeligt også vide noget om jernbaner og deres spændende historie og teknik.
Museet har derfor udarbejdet et tilbud til skolebørn og deres lærere på siden:

http://skolenivirkeligheden.dk/offer/syddjurs/kultur-samfund/jernbanedrift-p-djursland.

Kontakt os endeligt for yderligere spørgsmål. Knud Skov Pedersen er vores kontaktperson.
Flere kontaktoplysninger fremgår af siden. 

 

 
07.10. 2016  

Historien om Ryomgård station - 7. oktober 2016

I afsnittet "Jernbaner" ligger nu historien om Ryomgård station, og dens betydning for byen Ryomgård, skrevet af Asger Christiansen.

 
01.07. 2016  

Ny bog på museet - juli 2016

Vi har fået nye jernbanebøger på museet, men også en ny bog om et kendt busfirma på Djursland: Sechers Rutebiler.
Museumspris: Kun kr. 270.

 
25.06. 2016  

Rabatkuponer til veteranbanen Mariager-Handest 2016-17

I denne sæson giver museet en rabatkupon ved køb af billetter.

Kuponen giver, hvis man køber en voksenbillet til veteranbanen i Mariager, en gratis børnebillet eller en voksenbillet mere til ½ pris.
Kuponen er kun gyldig med museets stempel.

 
04.06. 2016  

Museet er åbnet igen lørdag den 4. juni 2016 !

Gruppebesøg er dog muligt året rundt. Aftal blot en tid. Send os gerne en e-mail.

 
15.05. 2016  

Klargøringsdag lørdag 15. maj 2016

Denne lørdag blev der gjort klar til sæsonåbningen. Se billederne.


SB M4 trækkes ud, så remisen kunne blive spulet ren.

 

       
Remisen /Glasmontre pudses


Vi har en del græs der skal slåes

"Forhaven" luges   


"Baghaven" slåes

 
10.02. 2016  

Modelbane under renovering - februar 2016


Station mangler !

"Rosenvinges" modelbane med handlavede modeller er også under renovering med bl.a nyt lys - feb 2016

 

 
Sjove detailjer kommer frem, når man kigger omme bagfra

 
20.01. 2016  

Der arbejdes med arkivering - januar 2016

 
28.06. 2015  

Nyt på modelbanen - 27.juni 2015

Modelbanens tog kører mange timer om året og det slider på vogne og lokomotiver. Vores lille smalsporsbane trængede gevældigt til nyt materiel og derfor fik vi ny lokomotiv her. Se billederne.

 

 
27.06. 2015  

Ny letbaneudstilling - 27.juni 2015.

Museets letbaneudstilling er fornyet med de allerseneste plancher fra letbanen, som bla. viser hvordan de nye letbanetog kommer til at se ud.
Vi har dem desværre kun til låns til midten af august, så skynd dig hvis du vil se dem !

 

 
21.06. 2015  

VW Bilklub på besøg - 21. juni

Jernbane- og bil-entusiaster kan begge lide gammel teknik og derfor valgte en Hollandsk-Belgisk klub for VW Karmann Ghia biler at lægge vejen forbi museet på vej hjem fra et VW jubilæumstræf i Grenaa.
Vi fik en hyggelig snak med bilejerne.

 

 
01.06. 2015  

Museet er åbnet igen for en ny sæson lørdag 30. maj !

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG SOM GÆST.
Alt er klar til en ny sæson. Der er gjort rent efter vinteren, modelbanen er toptrimmet, arkivet er ryddet på plads igen efter en ordentlig oprydning og vi kom lidt videre med registering af vores arkivalier og museumsgenstande. Det grønne område er velplejet og blomsterne på plads !

 
30.04. 2015  

Ny flyer til museet !

Vi har i år fået fremstillet en ny folder/flyer til museet, som vi synes er blevet rigtigt flot. Tryk på linket her, så kommer den frem.
Den er designet af Finn Jensen som også er frivillig på museet, og som i øvrigt også står for design af denne hjemmeside. Se gerne hans egen hjemmeside maaneskin.dk hvis du vil vide mere.
Billederne er taget af vores "hoffotograf" Asger Christiansen. 

 
30.12. 2014  

Ny tankvogn på museet 29.dec.2014

Museet har byttet en godsvogn (Gs) ud med en tankvogn fra Aarhus Oliefabrik A/S. Se mere under "Udstillingerne/Rullende Materiel".
Den kom til Ryomgård på blokvogn fra Marslev på Fyn i snevejr. Den er ejet af Dansk Jernbaneklub siden 1986, men nu er den så kommet på museum !
Den trænger dog til en meget kærlig hånd, for at den kan blive til en flot tankvogn igen.

 
foto: Asger Christiansen

 
15.11. 2014  

Årsmøde den 15. november 2014

Der afholdtes årsmøde (generalforsamling) på museet lørdag den 15.11 kl. 10, for museets aktive medlemmer. Hele den gamle bestyrelse blev genvalgt.

 
14.10. 2014  

28.10. 2014 : Juletoget den 30 november 2014 desværre aflyst !!

De sidste par år har DSB Museumstog, til stor glæde for museet og byen Ryomgård, kørt et "Juletog" fra Aarhus, fremført at et damplokomotiv.
Julemanden var altid med til stor glæde for børnene.
På grund af sparekrav hos DSB og Jernbanemuseet i Odense, har man desværre valgt at lukke værkstederne i DSB-remisen Randers, hvor toget kørte fra, selvom stort set alt arbejde blev udført af frivilige. 
Vi har nu fået det endelige svar fra Jernbanemuseet i Odense: Alle veterantogskørsler resten af året er aflyst, da der bl.a. mangler en af Trafikstyrelsen godkendt sikkerhedsansvarlig person.

 
17.09. 2014  

Museet i fjernsyn  -  Mennesker & Mosefund

TV2OJ programserie - sendt første gang: 17 sept. 2014

Selvom vi heldigvis ikke er at mosefund, så er museet alligevel med i denne programserie med Dorte Søholm som besøger små og store museer. 
Programmet sendes/er udsendt første gang den 17.september kl. 22:35. 
Hvis du ikke har nået at se kan det ses på www.tv2oj.dk.  Søg efter "Mennesker og mosefund".
Kan også ses  ved at klikke her

 
10.07. 2014  

Sneploven sættes i stand  - sommer 2014

Et hold frivillige er gået igang med at sætte vores gamle sneplov i stand. Den skal sættes så meget i stand at yderligere nedbrydning kan undgåes, selvom den står udendørs.
Billedet viser at de første lag maling er på plads. En del træarbejde manger endnu. Taget er også utæt, så det skal også repareres.

 

 
27.06. 2014  

Ny bog om Østbanegården er udkommet 27.juni 2014

Bogen kan købes på museet.

     

 
12.06. 2014  

Avisen på besøg 12. juni 2014

Århus Stiftstidende kiggede forbi i forbindelse med sæsonåbning og letbaneudstilling.
Artiklen i Stiftstidende kan ses her og i Djurslandsposten kan ses her.


Veterantogskørsler i fremtiden:

Avisartiklerne nævner også den "kamp" vi fører på museet, for at kunne bevare veterantogskørsler efter at Aarhus-letbanen er etableret.
Letbanen i Ryomgård er jo en erstatning for den nuværende "Grenaabane", som museet har sportilslutning til og som i de senere år med stor succes er brugt til veterantogskørsler fra Aarhus. Det er DSB Museumstog der har kørt.
Da toget fremover nok ikke kan køre gennem Aarhus i dagtimerne blandt andet på grund af den tætte trafik, har vi at et stort ønske om at der kunne køres fra Ryomgård til Hornslet og/eller fra Ryomgård til Grenaa i stedet for.
Letbanen bliver dog bygget, sådan at der fremover stadig kan køre godstog på banen (selvom der ikke kører nogen nu). Også genetablering af et krydsningspor i Trustrup (med tilstrækkelig længde ?) er planlagt. Begge dele gør, at der er håb for at veterantogskørslerne kan fortsætte, men der er stadig knaster på vejen. 

 
07.06. 2014  

Udstilling om letbanen fra lørdag den 7. juni 2014

 

 I samarbejde med kommunikationsafdelingen i Aarhus Letbane I/S (anlægsselskabet) og med Letbanesekretariatet kan museet vise en (måske) permanent udstilling om letbanen. Den består i første omgamg af en række plancher, men vi håber at kunne udvide den med modeller (?)  og/eller
video/film. 

  

 
25.05. 2014  

Sæsonåbning 2014  - Museets modelbane har fået ny smalsporsbane 

Her i vinterpause er der arbejdet på museet med bl.a. modelbanen. Den lille smalsporbane på anlægget trængte til fornyelse og derfor gik nogle af museets modelbane eksperter igang med en udvidelse af banen. Se nogle billeder af forløbet herunder.

  

    

 
10.05. 2014  

10. maj 2014  -  Forårsrengøring

Traditionen tro mødtes de aktive på museet til klargøring til den nye sæson.
Museet er snart klar til at modtage gæster til den nye sæson.


Det gamle Frichs lokomotiv SB M4 fra Skagensbanen bygget 1935 kommer sjældent udenfor, men når remisen skal spules kan den få lov at komme ud.

 
23.04. 2014  

23 april 2014  - Optagelser til TV2OJ programserie om museer i Østjylland

Der blev optaget mange timer til et nyt afsnit i TV2OJ's programserie "Mennesker og Mosefund" (!), som Dorte Søholm står bag. Også tidl. baneformand Knud Risager kom og fortælte om hans tid ved banen og hans arbejdsplads i Ryomgård. De nye afsnit skal sendes i efteråret.
Link til TV2OJ-programserie


Knud på skinnecyklen fortæller historier og dem kender han mange af.

 
09.04. 2014  

Brand og Redning Djursland holdt den 9. april 2014 øvelse på Ryomgård stationsområde

Museet lagde lokaler til
Se billedgalleri med billeder fra øvelsen.

 

 
29.03. 2014  

Møde/foredrag på museet i samarbejde med Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm og DJK Midtjyllands afdeling

lørdag den. 29 marts 2014 kl.12 på museet.
Torben Liebst holdt foredrag og viste billeder/film. Det var muligt at købe bøger, hæfter, billeder....

 
01.12. 2013  

Juletog Søndag den 1. december 2013

Vi havde fint besøg af Juledamptoget fra Aarhus og museet holdt ekstra åbent denne dag.
Det blev en vellykket dag, med mange gæster.
Spejderne fra 1.RYOM holdt Julemarked på stationen med bl.a. salg af juletræer, som kunne tages med i toget.
JULEMANDEN var også med toget og kom rundt og hilste på alle børn.
På Ryomgård station fik de fremmødte børn en slikpose af julemanden. Der var dog så uventet mange mødt op, at julemanden ikke havde slik nok til alle. Det var han meget, meget ked af......
Se alle billederne under "Billedgallerier".
TV2 Østjylland var også med på togturen og på museet. Se indslaget her.

 
16.11. 2013  

Årsmøde den 16. november 2013

Der afholdtes årsmøde (generalforsamling) på museet lørdag den 16.11 kl. 10 først og fremmest for museets aktive medlemmer i DJK. Men alle DJK medlemmer og andre interesserede var velkommen dog uden stemmeret.

 
04.08. 2013  

DSB-Museumstog har kørt fra Aarhus til Ryomgård 21. og 28. juli og 4. august med stor succes

Se de mange billeder under "Billedgallerier" og denne flotte plakat der blev fremstillet til lejligheden.
Den sidste halvdel af drejeskiven blev færdig til dette fine besøg.
Ryomgård Erhversforening og Ryomgård Distriktsråd har stået bag en "flyer" om Ryomgård, som deltes ud i toget undervejs og som bl.a. viste vej til museet. Tak for det !
Museet gav disse søndage rabat på indgangsbilletten. Pris: Kr 25,- for voksne og børn op til 12 år gratis.

 
28.07. 2013  

Askegraven taget i brug igen 28.juli 2013

Få har nok lagt mærke til det, men på museets område ligger der i sporet op til remisen et gammelt askegrav, men som var fyldt op med grus og sten.
For at gøre det næmmere for besøgende damplokomotiver, f.eks. fra DSB Museumstog, at komme af med asken fra kulfyringen, og for evt. at kunne efterse maskinen nedefra, har museet tømt askegraven for grus og sten her i juli måned. 

 
10.07. 2013  

Film fra Ebeltoft Trustrup Jernbane (ETJ)

Vi har modtaget et par film  h.h.v. med kørsel på banen og om nedrivningen af Ebeltoft Station, begge optaget i sin tid som smalfilm af Åge Bisgaard Ebeltoft.
De kan ses under menupunktet "Film".

 
25.05. 2013  

Baneformand Knud Risager fortæller om banetjenesten

Under "Jernbaner på Djursland/Fortællinger & erindringer" er nu lagt et interview med tidligere baneformand Knud Risager om et spændende liv i jernbanernes tjeneste med hovedvægten på ansættelsen på Ryomgård station i perioden 1957-1988.
Under "Rullende materiel/Sneplov RHJ" er der lagt en del nye fotos af historisk art, samt træk af sneplovens historie.
Udover dette er der sket en hel del opdateringer på hjemmesiden, derunder en række nye fotos, hvoraf de fleste være  takket vort medlem Asger Christiansen.


(Foto: Asger Christiansen)

 
15.05. 2013  

Erindringer fra Hallendrup billetsalgssted

Maj 2013: Der er kommet en spændende jernbanehistorie om Hallendrup billetsalgssted på hjemmeside under: Jernbaner  - Fortællinger & Erindringer

 
16.02. 2013  

Djurslands Jernbanemuseums årsmøde 2013

Der blev holdt ordinært årsmøde lørdag d. 16. februar på museet i Ryomgård.

Efterfølgende holdtes der ekstraordinær årsmøde lørdag d. 16. marts, ligeledes på museet.

 

 
17.12. 2012  

DSB-Museumstogs juleudflugt december 2012

Søndag d. 16. december kørtes årets juletur Århus - Ryomgård og retur med mulighed for indkøb af juletræ.
Museet var i den anledning ekstraordinært åbent. Se evt. billeder her.
Juletoger kører igen i 2013.

 
30.11. 2012  

Bygningsrenovering og vedligeholdelse 

Som det jo kan bemærkes, har vi igennem de seneste år været igennem renovering af bygningen. Via ansøgninger og bevillinger i flere omgange til Syddjurs Kommune, Folkeoplysningsudvalget, er vi bevilget penge til renovering af udvendigt lys, udskiftning af toiletter til "tidssvarende modeller", samt udskiftning af vinduer. Sidste år udskiftede vi et 4-fags vindue til højre for indgangen, og der er udskiftet de to 3-fagsvinduer til venstre for indgangen. En løbende proces, da der er lang vej rundt, og de eksisterende døre/vinduer er modne til udskiftning. Endvidere er en del udstillings montre udskiftet.
Indvendigt er det store udstillingslokale malet, der er ændret en del/flyttet rundt på udstillingen i lokalet.
Og modellen af Centralværkstedet har også stået for tur, renovering af bygninger, lys, arbejdende værksteder etc.

 
03.10. 2012  

Maleri af Ryomgård station fra Gjerrildbanens tid.

Dette billede prydede gennem flere år forsiden på museets hjemmeside. Maleriet forefindes idag på museet, og er malet af maleren Mogens Nielsen, tidligere Eskebakken i Nimtofte, der år tilbage var tilknyttet museet. Han har desuden malet "stationskontoret"  i remisen.
Maj måned 2012 havde vi den glæde, at få henvendelse fra hans søn Martin Ljung Krabbe.
Mogens Andreas Ljung Nielsen blev født 21. januar 1936, voksede op i København og døde den 19. april 2008.
Han var uddannet kunstmaler fra Århus Kunstakademi men var også udlært murer. Han tegnede og byggede selv familiens hus på Eskebakken i Nímtofte. 
Ægteparret flyttede til Holmen i København i 2001.
I et par år var Mogens Nielsen tilknyttet et kommunalt projekt, der bl.a. hjalp i og omkring Djurslands Jernbanemuseum. Sønnen Martin L. Krabbe fortæller, at faderen dengang blandt andet tegnede en del stemningsbilleder fra museet og livet omkring det. Det ville være skønt, om det kunne være muligt at låne disse til en kommende udstilling.

 
01.10. 2012  

Arkiv.

Efter ansøgning har museet fået bevilget penge af Frimodt-Heineke Fonden til indkøb af computer, scanner, printer samt fotografiapperat til brug for dette.
Peter Ove Kristensen,Søren Skovsen, Theo Berkhoudt og Jan Hansen udgør arkivgruppen, der er i fuld gang igang med denne nye registrering af vort omfangsrige arkiv. Både med beskrivelser, tegninger og fotos. Finn Jensen har udarbejdet dette system,og vil stå bag som rådgiver,og samtidig med at vi registrerer alt vor arkiv materiale, opbevares dette samtidig i et enkelt lokale på museet frem for idag, hvor der er tale om "spredt fægtning".
Den nye registrering indebærer bedre overblik over vore arkivalier, både for os selv, men også for eftertiden, og samtidig åbner der mulighed for, at kunne lægge nogle af disse oplysninger ind på hjemmesiden således, at vore gæster får mulighed for at kigge med.

 
20.09. 2011  

Jernbanemuseet - Videofilm fra 13. august 2011 af Jesper Berggren 

Se filmen her på Youtube